Over Ontbijt voor Profijt

Voor de wakkere ondernemer

Ontbijt voor Profijt is een professionele netwerkorganisatie waarbij aangesloten vertegenwoordigers van bedrijven mond-tot-mond reclame maken voor de collega’s van Ontbijt voor Profijt, eventueel met behulp van klanten.
 
Ontbijt voor Profijt komt iedere woensdagochtend om 7:00 uur bijeen op de locatie van de Makro Delft, ingang Food. De bijeenkomst duurt tot 08:30 uur.
 
Let op: de bijeenkomst op de laatste woensdag van de maand is van 08:00 uur tot 09:30 uur!
 

Ontbijt voor Profijt ontvangt graag gasten, als u een mail stuurt naar de secretaris of voorzitter, dan ontvangt u een bevestiging voor uw deelname aan het ontbijt.

 
Ontbijt voor Profijt onderscheidt zich van andere netwerkorganisaties door het nauwgezette proces van doelrealisatie, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling én door de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De agenda

Bij Ontbijt voor Profijt werken we op basis van een open agenda. Dit houdt in dat de agenda pas op de dag zelf gevuld wordt met vraagstukken door gasten of leden.

Sociocratie als bouwsteen

Bij Ontbijt voor Profijt nemen we besluiten vanuit sociocratische principes en methoden. Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid. Dit bevordert de creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid in de groep. Bij het nemen van besluiten hebben alle leden, inclusief de voorzitter, een gelijke stem. Een verandering in het beleid van Ontbijt voor Profijt vereist dus altijd de instemming (consent) van ieder lid.

Aangesloten leden
Bijeenkomsten per jaar
Euro per ontbijtje
Bezoekers per maand